Carolina Dias

thành viên fanpop từ năm May 2007

  • Female, 27 years old
  • Porto, Porto
  • Favorite Movie: Mostly Disney
    Favorite Musician: Lots of them
    Favorite Book or Author: Harry Potter, Princess' Diaries, Twilight, New Moon, Mediator, etc
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
keelawinchester đã đưa ý kiến …
Hey! will bạn tham gia my Supernatural brotherly moments spot? link đã đăng hơn một năm qua
GreySpark trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào :) I tình yêu Alex & Izzie too <3 đã đăng hơn một năm qua
ppv trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
for your bình luận 2 years cách đây about Darcy =) đã đăng hơn một năm qua