Cristina

thành viên fanpop từ năm November 2013

  • 26 years old
  • Canada
  • Favorite TV Show: The Vampire Diaries, Glee, American Idol, The Simpsons, Family Guy, Futurama, King of Queens, Recess, and many thêm
    Favorite Movie: Disney, Pixar (sums it up, lol)
    Favorite Musician: 0 giây to Mars, Trading Yesterday, Two Steps from Hell, Lights, and game soundtracks, LOL – Liên minh huyền thoại
    Favorite Book or Author: The Mortal Instruments, Harry Potter, and many thêm
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Hanna467 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào how r u? đã đăng cách đây 10 tháng
MissAlyvia đã đưa ý kiến về Các bài hát của nàng tiên cá
We all online and đăng tải our Fanart. In the future I will báo cáo on my friend and hate anime attack! Grrr I can not stand (╬) đã đăng hơn một năm qua