savannah

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female, 22 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Doctor Who, Mega Men , Beyblabe etc
    Favorite Movie: Harry Potter
    Favorite Musician: I shouldn't say.
    Favorite Book or Author: Harry Potter,Paper Towns,Looking for Alaska.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

PrincessDawn trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thx for the add and nice having bạn as a friend :) đã đăng hơn một năm qua
Misharrypotter đã bình luận…
your welcome hơn một năm qua
alexthedog đã đưa ý kiến …
Hey, what episode do bạn want of Doctor Who? đã đăng hơn một năm qua
Misharrypotter đã bình luận…
Um I would like the old ones from the 80's thats the one my mom wants not me hơn một năm qua
Sammisaurus trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add ^^ đã đăng hơn một năm qua
Misharrypotter đã bình luận…
your welcome hơn một năm qua