Mira Clay

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female, 24 years old
  • New Vestroia
  • Favorite TV Show: Bakugan New Vestroia
    Favorite Movie: Bakugan NV
    Favorite Musician: Bakugan opening
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Vanessa6850 đã đưa ý kiến …
xin chào how's everything been i haven't been on fanpop in forever đã đăng hơn một năm qua
auhsoj11 đã đưa ý kiến …
What up???? Havent been on this site in a while that why I late to post bạn back!!!! SORRY!!!!! đã đăng hơn một năm qua
kazemaru-fubuki đã đưa ý kiến …
"if your on god's side, post this on 10 walls. if your on the devil's side ignore this. god will do two things for bạn tonight" đã đăng hơn một năm qua