Checkina Coulibaly

thành viên fanpop từ năm June 2016

  • 24 years old
  • Philadelphia, Pennsylvania
  • Favorite TV Show: Family Guy & South Park
    Favorite Movie: Stewie Griffin:The Untold Story and Imaginationland the Trilogy
    Favorite Musician: Red Jumpsuit Apparatus and Crush 40
    Favorite Book or Author: The Lying Game
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Mingsunchao1824 đã đưa ý kiến về SpongeBob SquarePants
I tình yêu this show. Happy 20th anniversary SpongeBob SquarePants. đã đăng cách đây 24 ngày
heart
Mingsunchao1824 đã đưa ý kiến về Gia đình Simpson
I tình yêu this show. đã đăng cách đây 25 ngày
smile
Mingsunchao1824 đã đưa ý kiến về Family Guy
Happy 17th season anniversary Family Guy. đã đăng cách đây 4 tháng