Michael

thành viên fanpop từ năm June 2015

  • Male, 35 years old
  • Birmingham , AL
  • Favorite TV Show: Power Rangers, Garfield, Toriko, Pokemon, Yu-Gi-Oh!
    Favorite Movie: Finding Nemo, Avatar, ngôi sao Wars, The Lord of the Rings, UHF, Knowing, The ngày After Tomorrow
    Favorite Musician: "Weird Al" Yankovic, Il Divo, Blue Man Group, Savage Garden, Darren Hayes, NSYNC
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

Canada24 đã đưa ý kiến …
I know yiu deleted my message.. But I really was just seeing if there was anything bạn needed to talk about. đã đăng cách đây 9 ngày
Seanthehedgehog đã bình luận…
Don't waste your time Connor. cách đây 8 ngày
Canada24 đã bình luận…
I'm just tired of fighting.. cách đây 8 ngày
Seanthehedgehog đã bình luận…
He has no interest in negotiating. He seems to be offline at the moment, but I wouldn't try to be Những người bạn with him. cách đây 6 ngày
CokeTheUmbreon đã đưa ý kiến …
I saw what bạn đã đăng on the ngẫu nhiên Club. I don't know what's worse: the old me, hoặc the fact that you're 35 craving attention. This is why you're single, buddy :) đã đăng cách đây 17 ngày
CokeTheUmbreon đã bình luận…
link cách đây 17 ngày
CokeTheUmbreon đã bình luận…
Before your harem can say anything. You're off my fanlist now, soy boy. Later. cách đây 17 ngày
Mike88Al27 đã bình luận…
Soy boy? Don't have a girlfriend actually cách đây 17 ngày
blush
HentaiMistress7 đã đưa ý kiến …
I wrote back to bạn but bạn never respond I hộp thư đến bạn twice đã đăng cách đây 3 tháng
Mike88Al27 đã bình luận…
Sorry for that 😔 cách đây 17 ngày
HentaiMistress7 đã bình luận…
It's ok what bạn been up 2 cách đây 17 ngày
Mike88Al27 đã bình luận…
Was kind of busy with my tổng thể life, for one cách đây 16 ngày
Mike88Al27 đã bình luận…
Was really starting to miss fanpop too after being gone for a while now cách đây 16 ngày