Decepticon Obsessed Girl Megatron's Daughter

thành viên fanpop từ năm May 2013

  • Female, 35 years old
  • Favorite TV Show: Người vận chuyển Prime & Armada,Gundam Seed and anime
    Favorite Movie: Người vận chuyển movies,Twilight movies,Superheo movies,All types are good
    Favorite Musician: Linkin Park and any soundtracks background âm nhạc
    Favorite Book or Author: Twilight Series,Hunger Games trilogy,Harry Potter sách and any novel =)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Skyler1213 đã đưa ý kiến …
hi! đã đăng hơn một năm qua
lilylunapotter6 đã đưa ý kiến …
are bạn really 29 hoặc is that a fake b-day? example: im not rly 32 i just typed in harry potter the character's bday đã đăng hơn một năm qua
missing_99 đã đưa ý kiến …
Thanks for the add. (= đã đăng hơn một năm qua