Miss Jenaee

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Hawaii Five- O
    Favorite Musician: All kinds <33
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi