thành viên fanpop từ năm February 2018

  • Hoa Kỳ
  • Favorite Book or Author: Jurassic Park bởi Michael Crichton, Holes bởi Louis Sachar
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

NoNoobs đã đưa ý kiến …
You’re cool. đã đăng cách đây 2 tháng
MasterChief58 đã bình luận…
I’m flattered. c: cách đây 2 tháng
MasterChief58 đã đưa ý kiến …
Null đã đăng cách đây 2 tháng
MasterChief58 đã đưa ý kiến về Disney
I’ve updated my phiếu bầu with Disney animated films that weren’t ‘adaptations’, etc to include The Emperor’s New Groove and A Goofy Movie(I’ve explained why I didn’t add them early in the comments): link đã đăng cách đây 3 tháng