thành viên fanpop từ năm February 2018

  • Hoa Kỳ
  • Favorite Movie: Spirit Stallion of The Cimarron, Jurassic Park, The Princess Bride, Back to The Future trilogy,(I still have yet to decide thêm favorites)
    Favorite Book or Author: Jurassic Park bởi Michael Crichton, Holes bởi Louis Sachar
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

MasterChief58 đã đưa ý kiến về Power Rangers
We should do something like a Power Rangers Character of the month. Something like that. đã đăng cách đây một tháng 1
MasterChief58 đã đưa ý kiến về Watership Down
To say the least they retain a certain tone from book into the movie. Rather than making it into some cutesy and whimsical Disney film. đã đăng cách đây 4 tháng
MasterChief58 đã đưa ý kiến về Power Rangers
This club may be dying again... đã đăng cách đây 4 tháng