thành viên fanpop từ năm February 2018

  • Hoa Kỳ
  • Favorite Book or Author: Jurassic Park bởi Michael Crichton, Holes bởi Louis Sachar
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

MasterChief58 đã đưa ý kiến về Power Rangers
This club may be dying again... đã đăng cách đây 6 giờ
MasterChief58 đã đưa ý kiến về Marvel Comics
R.I.P. Stan Lee. You’ll be missed.... đã đăng cách đây 28 ngày
big smile
wavesurf trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi! Thanks for befriending me! Here's a điểm thưởng for you!! đã đăng cách đây một tháng 1
MasterChief58 đã bình luận…
No problem. 😊 cách đây một tháng 1