thành viên fanpop từ năm February 2018

  • Note: I am planning a change in tên người dùng and might replace this account.
  • Favorite Movie: Jurassic Park, Lord of the Rings, Back to The Future trilogy,(I still have yet to decide thêm các sở thích and these are not in order)
    Favorite Book or Author: Jurassic Park bởi Michael Crichton
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

MasterChief58 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
When your college days actually seemed not so bad after experiencing another boring summer in a row cause some people just had to keep the fun from happening at home. đã đăng cách đây 22 ngày
MasterChief58 đã đưa ý kiến …
I pressed “favorite” on a ngẫu nhiên phiếu bầu bởi accident while just scrolling down... đã đăng cách đây 23 ngày
MasterChief58 đã đưa ý kiến …
I just discovered the best guys to storm Area 51 are Naruto runners. :P đã đăng cách đây 24 ngày