Marion Meester/Mari/まーちゃん/De Ma ;p

thành viên fanpop từ năm June 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laugh
NeoNightclaw19 đã đưa ý kiến …
Happy New Year! đã đăng cách đây 16 ngày
NeoNightclaw19 đã đưa ý kiến …
Merry Christmas! đã đăng cách đây 24 ngày
big smile
NeoNightclaw19 đã đưa ý kiến …
Happy Halloween! đã đăng cách đây 2 tháng
Marion18 đã bình luận…
Thanks, I hope that bạn had a good Halloween as well. (: cách đây một tháng 1