Margiee Bieber

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female, 24 years old
  • (: <3, United States of America
  • Favorite Musician: Justin Bieber (:
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi