tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Mannefik đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Vote for Delena: link đã đăng hơn một năm qua
hajarMe đã đưa ý kiến …
GO GO GUYS!! we will make it ^^ VOTE for #DELENA link
SPREAD THE WORD đã đăng hơn một năm qua
Mannefik đã đưa ý kiến về Damon & Elena
I can't believe it's Thursday soon, this hiatus has gone bởi fast even though it has felt a little long. I'm sure that the season 3 finale will come to us very fast, too. So we better enjoy the ride before it's over, before the summer's here again, and the long summer hiatus arrives. đã đăng hơn một năm qua
Laynaa đã bình luận…
I was just thinking that, it has gone bởi fast, which I'm glad for! hơn một năm qua
crazyd88 đã bình luận…
I know it went bởi faster then i thought i figured it would feel like forever hơn một năm qua