Cassie Williams

thành viên fanpop từ năm July 2013

  • Female, 19 years old
  • Long beach, United States of America
  • Favorite TV Show: Law an order
    Favorite Movie: Titanic
    Favorite Musician: Beyoncé
    Favorite Book or Author: 1st to Die bởi James Patterson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Mamii_Kitty112 đã đưa ý kiến về Zombies
I tình yêu the wailing dead cant wait till october đã đăng hơn một năm qua
Katz-meow đã bình luận…
Dont bạn mean Walking Dead.. hơn một năm qua
meh
Mamii_Kitty112 đã đưa ý kiến về The walking dead
It was exciting..! My yêu thích scene was when the mayor guy ram sacs the gate to the jail đã đăng hơn một năm qua
wink
Mamii_Kitty112 đã đưa ý kiến về Sean Kingston
BEAT BEAT IT <3 đã đăng hơn một năm qua