தர்ஸ்வன (Darshwana), but bạn can call me Darsh if bạn want.

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Female, 21 years old
  • Alfred F. Jones
  • Favorite TV Show: Hetalia, Full House, Good Luck Charlie, Fruits Basket, Death Note, Ouran, Invader Zim
    Favorite Movie: Paint it White!, Harry Potter Series, and pretty much every Disney movie.
    Favorite Musician: Hilary Duff, Rin and Len Kagamine, Miku, Teto Kasane, Kaito Shion, Luka Megurine...I'm not much of a âm nhạc person, haha.
    Favorite Book or Author: Harry Potter, A Series of Unfortunate Events, Shakespeare, Percy Jackson/Heroes of Olympus, Fruits Basket, Hetalia, Homestuck
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mintymidget210 đã đưa ý kiến …
I miss bạn and hope you're OK. <3 đã đăng hơn một năm qua
Izaya-Orihara đã đưa ý kiến …
;n; đã đăng hơn một năm qua
Izaya-Orihara đã bình luận…
where did bạn go hơn một năm qua
Izaya-Orihara đã bình luận…
i miss u so much and i hope ur ok hơn một năm qua
MarineHolocaust đã đưa ý kiến …
♪Think I'll miss bạn forever
Like the stars miss the sun in the morning sky
Later's better than never
Even if you're gone I'm gonna drive♪ đã đăng hơn một năm qua