Ace Spades

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Female, 28 years old
  • Glendale, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

jeremykaitlyn đã đưa ý kiến …
how can i be a người hâm mộ of people đã đăng hơn một năm qua
dino123 đã đưa ý kiến …
Why did bạn think Sonic and Sally are not a good match???? They are!! đã đăng hơn một năm qua
jeremykaitlyn đã bình luận…
no they aren't hơn một năm qua
Makotoviva đã bình luận…
I just don't like Sonic and Sally... she is smart and pacient with Sonic and he is a jerk to her! hơn một năm qua