thành viên fanpop từ năm December 2014

  • Favorite TV Show: Avatar:The Legend Of Korra and Avatar the Last Airbender
    Favorite Movie: Avatar:The Last Airbender
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

smile
Nadza trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the các điểm thưởng I like your bức ảnh to đã đăng hơn một năm qua
MakoFirebender đã bình luận…
Thank you. I think this will be a great start of friendship. hơn một năm qua
Nadza đã bình luận…
Yes I think to hơn một năm qua