Dawn ngôi sao

thành viên fanpop từ năm March 2013

  • 24 years old
  • Canterlot, Australia
  • Favorite TV Show: MLP:FiM
    Favorite Musician: Vinyl Scratch
    Favorite Book or Author: Books?!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi