thành viên fanpop từ năm May 2010

  • 24 years old
  • Jerusalem, Israel
  • Favorite TV Show: The Tribe, CSI, How I Met Your Mother, F.R.I.E.N.D.S
    Favorite Movie: This Is It, Moonwalker,all Heath Ledger' Movies, Stranger then Fiction, Into The Wild.
    Favorite Musician: Michael Jackson, Jackson5 and Jacksons, Beatles, Coldplay.
    Favorite Book or Author: Moonwalk, Harry Potter, Slumdog Millioner.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
wellingsgirl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
MJ Forever! đã đăng hơn một năm qua
big smile
MJfoureEWER trao các điểm thưởng cho tôi về my images
so fun that thông tin các nhân picture of yours:D and great pictures of Michael <3 đã đăng hơn một năm qua
sonajackson đã đưa ý kiến …
Hi!Please tham gia my new CluB:link đã đăng hơn một năm qua