Jacklyn Wright

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female
  • Maryland
  • Favorite TV Show: Ghost Adventures, Billy the Exterminator, Dexters Labratory
    Favorite Movie: Moonwalker, Captain EO, Ghosts, THIS IS IT, Disney Movies, Avatar,
    Favorite Musician: MICHAEL JACKSON, RICHARD MARX
    Favorite Book or Author: I Am Haunted: Living Life Through The Dead, Moonwalk, Dancing the Dream, Making of Thriller, Man in the Music, Michael Jackson Conspiracy, Redemption
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
liberiangirl_mj trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
link

Congrats!!! Wonderful video! ♥ I tình yêu it! đã đăng hơn một năm qua
smile
Vespera trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add! =) đã đăng hơn một năm qua
smile
MJISALIVE trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Sent an Angel to watch over bạn last night, but it came back. I asked why: ... The Angel said: " Angel don't watch over angels! " Twenty thiên thần are IN your world. Ten of them are sleeping, nine are playing, one is đọc this message. Send this to ten Những người bạn including me. If i don't get one back, I'm not one of them. As soon as bạn get five replies, someone bạn tình yêu will quietly surprise you....:) ♥ đã đăng hơn một năm qua