:)

thành viên fanpop từ năm May 2008

  • Female, 27 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Supernatural!, TVD, Bones, How I Met Your Mother, Fringe, Scrubs, Lost, The OC, & NCIS
    Favorite Movie: Inception, Pride & Prejudice, The Dark Knight, The Social Network, Harry Potter Series, Anastastia, Pineapple Express, & Slumdog Millionaire
    Favorite Musician: cá đuối, ray Lamontagne, Coldplay, Dashboard Confessional, Phoenix, Damien Rice, Dave Matthews Band, Death Cab For Cutie, Copeland, Bon Iver, & John Mayer
    Favorite Book or Author: Harry Potter & The Bible
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
sbeal2009 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
The Motive that u Have SAYS ALOT ABOUT SOMEONE & I DEFINITELY LIKE THE MOTIVE bạn HAVE ON YOUR WALL! đã đăng hơn một năm qua
hajarMe đã đưa ý kiến …
GO GO GUYS!! we will make it ^^ VOTE for #DELENA link
SPREAD THE WORD đã đăng hơn một năm qua
MFC_34 đã đưa ý kiến về Harry Potter
9 DAYS!!!!!!!! :D đã đăng hơn một năm qua
kris10853 đã bình luận…
11 for me hơn một năm qua
dannylynn92 đã bình luận…
yay ! hơn một năm qua
nelo2 đã bình luận…
Woo!!! And I tình yêu your thông tin các nhân pic ^^ hơn một năm qua