Alyssa Smith

thành viên fanpop từ năm July 2008

  • Female, 26 years old
  • Delware City, Deleware
  • Favorite Movie: Titanic
    Favorite Musician: Regina Spektor
    Favorite Book or Author: Twilight
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 
Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

ivabella trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hello93 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
like your humour. XD đã đăng hơn một năm qua
vampfibs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Your freaking amazing when it comes to these pics! ^_^ Great Job, Keep me laughing! đã đăng hơn một năm qua