Hannah

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Female, 22 years old
  • Favorite TV Show: Teen Wolf, Degrassi, Ridiculousness
    Favorite Movie: Crooked Arrows, an toàn, két an toàn Haven, Now bạn See Me, The Amazing Spiderman, The Last Song, 21 Jump đường phố, street
    Favorite Musician: Mất tích In Kostko, Austin Mahone, Eminem, 1D, Pierce The Veil, Sleeping With Sirens, Bruno Mars, One Republic
    Favorite Book or Author: I Don't Read
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

modernfan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for the add!
Wanna check out my club? :) link đã đăng hơn một năm qua
heart
LuvzTeenWolf đã đưa ý kiến về Người sói teen
omg i found a bunch of spoilers hoặc hints i guess on season 3!!!!!! The spoilers are making me even thêm anxious for season 3! đã đăng hơn một năm qua
horselover7899 đã bình luận…
where did bạn find them? hơn một năm qua
LuvzTeenWolf đã bình luận…
google! If bạn type in Teen chó sói, sói Season 3, a bunch of websites with spoilers will come up! hơn một năm qua
horselover7899 đã bình luận…
thx hơn một năm qua
big smile
marlanido trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
thxx for the add back! đã đăng hơn một năm qua