tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 62 clubs Dedicated (62) Die-Hard Fan in 112 clubs Die-Hard (112) Fanatic in 26 clubs Fanatic (26) Super Fan in 4 clubs Super (4) Legendary Fan in 2 clubs Legendary (2)

thông tin trên tường của tôi

heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my links
🐰H🐣A🐇P🐥P🐰Y🐤 ♥️ 🐇E🐥A🐰S🐤T🐇E🐣R🐰! ♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️2019 đã đăng cách đây 5 tháng
yorkshire_rose đã bình luận…
Hope bạn will be back some day,dear Sylvie🐤 ♥️ 🐇 cách đây 5 tháng
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
⋱ ⋮ ⋰....
⋯🌕 ⋯...
⋱⋰⋱♬  ⋱⋰⋱❀ ♥ Happy ♥
.. 🌼 🌸 🌼 🌸 🌼 🌸 🌼Spring ♥     
▂业▂业▂业▂业▂业▂业▂业▂🌷🌷🌷 đã đăng cách đây 6 tháng
yaz đã bình luận…
Yes! happy spring! Looking phía trước, chuyển tiếp to the 3 of us getting together! cách đây 5 tháng
yorkshire_rose đã bình luận…
That would be lovely,Barb :) cách đây 5 tháng
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
When bạn are scared.... I will comfort your fears

When bạn are worried.... I will give bạn hope

When bạn are confused ....I will help bạn cope

And when bạn are Mất tích .... And cannot see the light

I shall be your beacon..... shining ever so bright

This is my oath ........ I pledge till the end

Why bạn may ask ?...... Because bạn are my friend" đã đăng cách đây 7 tháng
yorkshire_rose đã bình luận…
Missing you,Sylvie 💐 cách đây 7 tháng