Evelien (a.k.a. Ashly)

thành viên fanpop từ năm June 2013

  • Female, 21 years old
  • Uranus, ......uh I mean Hell
  • Favorite TV Show: Rick and Morty
    Favorite Movie: Don't really watch phim chiếu rạp either, I'm simply happier drawing then glued to youtube. Plus glue is sticky. I like glue. And jars.
    Favorite Musician: Electric lung lay, swing
    Favorite Book or Author: Ruby Red
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Hi! I'm back and ready to RP again, any suggestions? đã đăng hơn một năm qua
666demon đã bình luận…
Oh my god yes hơn một năm qua
LocalArtistist đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I haven't been on this site in four years. Nothing really has changed about this site only the people using it. đã đăng hơn một năm qua
ShadowFan100 đã bình luận…
I've been here since 2011, maybe we've met before...? Does my tên người dùng ring a bell? hơn một năm qua
zanhar1 đã bình luận…
I'm still here for some reason. hơn một năm qua
LocalArtistist đã bình luận…
Thanks, it kinda amazes me how many people are still on here and active hơn một năm qua
blush
666demon trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
L.A? bạn still on? đã đăng hơn một năm qua