Lindsay

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female, 25 years old
  • NSW, Australia
  • Favorite TV Show: Total Drama♥
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

klarissa03 đã đưa ý kiến …
xin chào uhm bạn have fake pics. .thats of katie babyfayce.. đã đăng hơn một năm qua
LindsaySparkles đã bình luận…
i know and i am not her i just tình yêu her she is my role model ^_^ hơn một năm qua
JennieJackknife đã đưa ý kiến …
first of all, why r people fanning a fake!! u r not katie babyfayce!!!!! đã đăng hơn một năm qua
LindsaySparkles đã bình luận…
i am not a fake i didn't say i was her i tình yêu Katie Babyfayce she is my role model! ^_^ hơn một năm qua
smile
TDI_FAN_SKIDZ trao các điểm thưởng cho tôi về my images
u won best noah makeover contest đã đăng hơn một năm qua