Lindia

thành viên fanpop từ năm January 2010

  • 28 years old
  • Houston, Texas
  • Favorite TV Show: TVD, What I Like About You, The Flash, Reign, Pretty Little Liars, H2O, The 100
    Favorite Movie: Titanic, The Notebook, Atonmenet, Harry Potter
    Favorite Book or Author: Harry Potter, Atonement, Pride & Prejudice
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

swimchick trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Welcome to the Stelena shippers diễn đàn ;D I'm Emma! đã đăng hơn một năm qua
VampyreFey trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Actually that's really nice of bạn and thankyou. đã đăng hơn một năm qua
shiriny trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
hiiiiii!!!np honey!good to be a người hâm mộ of u :)
i'm sheerin btw
how r u? đã đăng hơn một năm qua