thành viên fanpop từ năm October 2013

  • Male, 19 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Adventure Time
    Favorite Movie: Pulp Fiction
    Favorite Musician: màu hồng, hồng Floyd
    Favorite Book or Author: To Kill a Mockingbird
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
rakshasa trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
☆ Thanks for the add back ^_^
& Nice to meet bạn đã đăng hơn một năm qua
LimblessHero đã bình luận…
You're welcome. and nice to meet bạn as well. :) hơn một năm qua
Midnina trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi there, whats up? :D đã đăng hơn một năm qua
LimblessHero đã bình luận…
Ay, nothing much. How're you? hơn một năm qua
Midnina đã bình luận…
Quiete fine thanks :D hơn một năm qua
Midnina đã bình luận…
Oh i see! hơn một năm qua
Midnina đã đưa ý kiến …
Thanks for the add ;) đã đăng hơn một năm qua
LimblessHero đã bình luận…
Ah, you're welcome. hơn một năm qua