Lily Dracula

thành viên fanpop từ năm January 2013

  • Female, 119 years old
  • Hotel Transylvania
  • Favorite Musician: Mavis, Jonny, Murray and Dad(Dracula) The Zing Song!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

smile
TheJackFrost trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
xin chào there, I'm Jack Frost :) ❄ đã đăng hơn một năm qua
thefool10 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
LOL – Liên minh huyền thoại it's going to be so much fun dose ur dad know that a waterbender is coming to ur hotel for the weekend?! đã đăng hơn một năm qua
thefool10 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
LOL – Liên minh huyền thoại yeah sounds great! LOL – Liên minh huyền thoại jsut let me grabe my water sack and I will waterbend my self to the hotel see u then this is going to be so much fun! Lol! đã đăng hơn một năm qua