Kristin Kula

thành viên fanpop từ năm April 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
kateandme trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
link link
Happy Valentines Day!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
Kovu_Oat trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

Fill ur life with Happiness & Bright Cheer,
Bring to u Joy and Prosperity for the whole Year,
And it’s my New năm wish 4u Dear…
Wish u a VERY HAPPY NEW YEAR.!!!

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤ đã đăng hơn một năm qua
laugh
Kovu_Oat trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Early Merry giáng sinh and Happy new year! :) đã đăng hơn một năm qua