Emily

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • Female, 20 years old
  • New York, United States of America
  • Favorite TV Show: F.R.I.E.N.D.S., Pretty Little Liars, Downton Abbey, Desperate Houswives, Gossip Girl
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
james32 đã đưa ý kiến …
Thanks for the add đã đăng hơn một năm qua
smile
Lilibethniniton đã đưa ý kiến về Little Women
I tình yêu the book and Elizabeth Taylor as Amy in the adaption ! :D đã đăng hơn một năm qua
heart
Lilibethniniton đã đưa ý kiến về Lady Sybil Crawley
My yêu thích caracter in the series !!! đã đăng hơn một năm qua