Olivia

thành viên fanpop từ năm November 2008

  • Female
  • Brazil
  • Favorite TV Show: House md, Những người bạn
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

Teamdamon33 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Brasil também!!! đã đăng hơn một năm qua
nikky15 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Happy IPD!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
nikky15 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
For your bài viết about Chase and his sister đã đăng hơn một năm qua