màu tím Wulff 🌺🌈🎨👗

thành viên fanpop từ năm November 2017

  • Female, 23 years old
  • Stockholm, Sweden
  • Favorite TV Show: Pretty Little Liars, The Operah Winffrey Show, Những người bạn and most favourite Once Upon A Time
    Favorite Movie: Tangled, Inside out, Godfather, Titanic
    Favorite Musician: Evanescence, Beatles, Michael Jackson, Whitney Houston
    Favorite Book or Author: The Hobbit - J. R. R. Tolkien. ...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

DaniellelovesBB đã đưa ý kiến …
thx for adding me.:} đã đăng cách đây một ngày 1
Lavendergolden đã bình luận…
You're welcome :D cách đây một ngày 1
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
bạn are the best present God has ever được trao me.
That’s why I take care of bạn so much.
I tình yêu bạn violet💖 đã đăng cách đây 2 ngày
Lavendergolden đã bình luận…
Aww, this is so lovely Kat. bạn are also a lovely present god gave me cách đây một ngày 1
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Smiles are great investments the thêm bạn collect, the better bạn feel.
🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖 đã đăng cách đây 2 ngày
Lavendergolden đã bình luận…
I know. Smiling is good for us cách đây một ngày 1