Lady Loki

thành viên fanpop từ năm March 2013

  • CA, United States of America
  • Favorite TV Show: Sherlock
    Favorite Movie: Thor: The Dark World
    Favorite Musician: Imagine Dragons, Ed Sheeran, and Daft Punk
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

Lady_Loki đã đưa ý kiến …
Doing an artwork piece that is inspired bởi Tom's role in Coriolanus. đã đăng hơn một năm qua
Lady_Loki đã đưa ý kiến về Tom Hiddleston
Tom looks so elegant at the Cannes Festival!! <3<3<3 đã đăng hơn một năm qua
Lady_Loki đã đưa ý kiến về Tom Hiddleston
Tom is going to tbe amazing in Thor 2 as Loki...<3<3<3 "When do we start?" =D đã đăng hơn một năm qua