thành viên fanpop từ năm January 2015

  • Favorite TV Show: Litchi Hikari Club
    Favorite Movie: Paprika
    Favorite Musician: Halestorm, Dresden Dolls, The Vincent Black Shadows
    Favorite Book or Author: Wintergirls
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi