Jess

thành viên fanpop từ năm May 2007

  • United Kingdom
  • Favorite Movie: Forrest Gump
    Favorite Musician: Muse, Dashboard Confessional, Hard-Fi
    Favorite Book or Author: Twilight Series, Harry Potter, Cậu bé cưỡi rồng series and anything bởi Tamora Pierce and Jane Austen
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

QTpie trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu THE USER IMAGE! PHELPS PHANS 4 EVR. (and the pic is funny) ;] đã đăng hơn một năm qua
twilovers trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I tình yêu Jacob <3

And that is why bạn deserve this điểm thưởng :] đã đăng hơn một năm qua
chelsea21 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
this is 4 bein a jacob người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua