PERRY THE PLATYPUS PERRY THE PLATYPUS

thành viên fanpop từ năm October 2012

  • PERRY THE PLATYPUS
  • Favorite TV Show: PERRY THE PLATYPUS
    Favorite Movie: PERRY THE PLATYPUS
    Favorite Musician: PERRY THE PLATYPUS
    Favorite Book or Author: PERRY THE PLATYPUS
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
Aww man great to see this club is still active! How's everyone? Been a loooooooong time since I've had a visit! Just because I'm on my other website with my Wander Over Yonder fandom don't mean I forgot about u guyssss! I'm excited for the new POM movie! Baby Skipper, Kowalski, Rico, and Private are so cute in the 2nd trailer! đã đăng hơn một năm qua
LVPRYDAPLATYPUS đã bình luận…
i might even get a lil thêm active on this website again but let's hope i won't get too busy with schoool hơn một năm qua
peacebaby7 đã bình luận…
Well, hey, stranger! Good to see you're still a fan. :D hơn một năm qua
Whoa many things goin on huh? It's seems like there are thêm những người hâm mộ who joined CONGRATS! đã đăng hơn một năm qua
peacebaby7 đã bình luận…
8000 (+10!) baby, whoo! :D Plush, welcome back! :D hơn một năm qua
peacebaby7 đã bình luận…
Pfffffffffft, meant *plus. You're a plush. XDD JK hơn một năm qua
peacebaby7 đã bình luận…
No problem. :) Everything's goin' good, from what I see. :D hơn một năm qua
cool
Hellowittykitty đã đưa ý kiến …
Wow.....you must tình yêu Phineas and Ferb. A LOT. đã đăng hơn một năm qua