Hermione Bella

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 25 years old
  • Sri Lanka
  • Favorite Movie: Twilight and Harry Potter
    Favorite Musician: Westlife
    Favorite Book or Author: Twilight and Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

LOVEtwilightHP đã đưa ý kiến về Edward và Bella
every E & B scene in BD part 1 is sooooo amazing. đã đăng hơn một năm qua
marthatsal đã bình luận…
:) I know! hơn một năm qua
vamplover15 đã bình luận…
Agreed! (: hơn một năm qua
shahbano đã bình luận…
ya:) hơn một năm qua
LOVEtwilightHP đã đưa ý kiến về Jacob Black and Renesmee Cullen
the imprinting scene is the best jacob's scene so far in the whole saga. đã đăng hơn một năm qua
Lillypad60 đã bình luận…
i agree. hơn một năm qua
mrscullen43299 đã bình luận…
Its also the cutest scene period..... hơn một năm qua
LOVEtwilightHP đã bình luận…
ya:) hơn một năm qua