tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 13 clubs Dedicated (13) Die-Hard Fan in 17 clubs Die-Hard (17) Fanatic in 3 clubs Fanatic (3) Super Fan in 2 clubs Super (2)

thông tin trên tường của tôi

LLheart đã đưa ý kiến về Supergirl (2015 TV Series)
“This (5th) season’s going to be a fight for Lena’s soul. I was devastated that it was Lex Luthor that told her. That was such a shot in the tim, trái tim to Lena, a character that my character loves so dearly. It was painful.” — Melissa Benoist on how Lena found out Kara’s secret. đã đăng cách đây 2 tháng
heart
BJsRealm trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
🐰H🐣A🐇P🐥P🐰Y🐤➕🐇E🐥A🐰S🐤T🐇E🐣R🐰! ♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️ đã đăng cách đây 4 tháng
luminousshams trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thank for the add
And thanks for that yeah I tình yêu it too
They seem a small sentence but have a deep meaning haha đã đăng cách đây 7 tháng