tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 12 clubs Dedicated (12) Die-Hard Fan in 16 clubs Die-Hard (16) Fanatic in 4 clubs Fanatic (4) Super Fan in 2 clubs Super (2)

thông tin trên tường của tôi

luminousshams trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thank for the add
And thanks for that yeah I tình yêu it too
They seem a small sentence but have a deep meaning haha đã đăng cách đây một ngày 1
simrananime trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks for the add :))) đã đăng cách đây 2 ngày
LLheart đã đưa ý kiến về Regina và Emma
“[Regina] of all the characters has had an incredible journey, from the darkest of the dark to the lightest of the light, and she has really embraced the light side of life. I think it’s really a beautiful message, to have the hiển thị end that way.” — Jennifer Morrison đã đăng cách đây 8 tháng