tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 13 clubs Dedicated (13) Die-Hard Fan in 14 clubs Die-Hard (14) Fanatic in 4 clubs Fanatic (4) Super Fan in 2 clubs Super (2)

thông tin trên tường của tôi

LLheart đã đưa ý kiến về Regina và Emma
“[Regina] of all the characters has had an incredible journey, from the darkest of the dark to the lightest of the light, and she has really embraced the light side of life. I think it’s really a beautiful message, to have the hiển thị end that way.” — Jennifer Morrison đã đăng cách đây 6 tháng
LLheart đã đưa ý kiến về Regina và Emma
“She’ll always be Madame Mayor to me.”— Emma thiên nga (S7E22) đã đăng cách đây 6 tháng
LLheart đã bình luận…
Right.In.The.Feels. cách đây 6 tháng
LLheart đã đưa ý kiến về Bárbara & Mercedes
“I didn’t understand why I couldn’t have suitors the way Elsa and Augusta did. Until, I finally understood the reason, Papa, when Barbara moved to town.” — María Mercedes Möller đã đăng cách đây 7 tháng