Elsie

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: The Simpsons, The Vampire Diaries, That '70s Show, Glee.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wink
JAlanaE đã đưa ý kiến …
EV - Emmeline Vance ;) So bạn can pick "yes" đã đăng hơn một năm qua
tongue
LC2109 đã đưa ý kiến …
I just joined this site! đã đăng hơn một năm qua