debora elia

thành viên fanpop từ năm June 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
TokineOneChan trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thanks 4 add!!!!!!:3 đã đăng hơn một năm qua
laugh
AyaFaustNiccals đã đưa ý kiến …
Ketemu orang Indonesia đã đăng hơn một năm qua
heart
L17ryuzaki đã đưa ý kiến về nhiếp ảnh
I really tình yêu photograph <3 đã đăng hơn một năm qua
torina2 đã bình luận…
me too! hơn một năm qua