My Wall

Next Previous
Kt100 đã đưa ý kiến về Audrey Hepburn
oops didn't know about that.......... đã đăng hơn một năm qua
Kt100 đã đưa ý kiến về Marilyn Monroe
Marilyn is the most amazing person everrrrrrr đã đăng hơn một năm qua
cessiemoi đã bình luận…
certainly!♥ hơn một năm qua
Kt100 đã đưa ý kiến về Miranda Hart
i tình yêu her hiển thị she's so obviously just being her!! đã đăng hơn một năm qua
Kt100 đã đưa ý kiến về Tyger Drew-Honey
LOve tyger drew honey xx đã đăng hơn một năm qua
shadoweka123 đã bình luận…
tình yêu him 2 cause he is soooo hot sexy cute... and so on! hơn một năm qua
Kt100 đã đưa ý kiến về Gia đình Simpson
Have watched all of the awesome simpsons episodes!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Kt100 đã đưa ý kiến về The Glee Boys
I tình yêu Finn and Sam!!!!! What's so good about puck?? đã đăng hơn một năm qua
ForsakenMoon19 đã bình luận…
I totally agree!!! Everyone loves Puck, he's cool but soooooo overrated!!!! hơn một năm qua
iamfeebs123 đã bình luận…
Sam is nice lookinng but i think he is overrated girls in my grade are obesssed with him!!! LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
Kt100 đã đưa ý kiến về The Glee Girls
tình yêu rachel and Quinn ;-) đã đăng hơn một năm qua
Kt100 đã đưa ý kiến …
Hello just joined! đã đăng hơn một năm qua