Winter Rae

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • 21 years old
  • Carthage, United States of America
  • Favorite TV Show: Inuyasha, Fma, Dudarara, Bleach
    Favorite Movie: Titanic
    Favorite Musician: The Band Perry
    Favorite Book or Author: Old Yeller and Old Yeler two; Savage Sam
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

KogasGirl đã đưa ý kiến về Yu-Gi-Oh
I tình yêu Yu-gi-oh! đã đăng hơn một năm qua
KogasGirl đã đưa ý kiến …
Hanging out at trang chủ watching vacation videos, Loving life! đã đăng hơn một năm qua