Jett Ashfield

thành viên fanpop từ năm April 2014

  • Male, 25 years old
  • Starkville, Mississippi
  • Favorite TV Show: Seinfeld, American Horror Story, Aldnoah Zero
    Favorite Movie: ALIENS, Predator, AVP, Deadpool, Zoolander
    Favorite Musician: Garth Brooks, Blake Shelton, Jason Aldean, George Strait
    Favorite Book or Author: ALIENS Comic Series, The Blackblood Alliance
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Kishin_Kira đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
https://www.youtube.com/watch?v=v3mYw22idBo đã đăng cách đây 14 ngày
KnudsonBlitz đã bình luận…
Wow cách đây 13 ngày
Kishin_Kira đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
https://www.youtube.com/watch?v=V0uN-QHN5eI

Its up XD đã đăng cách đây 28 ngày
KnudsonBlitz đã bình luận…
Wow, it was amazing! cách đây 27 ngày
Kishin_Kira đã bình luận…
It wasn't as funny as I thought it would be, but it certainly beats pretty much the other A&O YTP and pretty much nails the franchise in a nutshell. cách đây 27 ngày
Kishin_Kira đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
https://www.youtube.com/watch?v=V0uN-QHN5eI

Oh I cant wait for this XD. This is a high quality YTPer LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng cách đây 29 ngày
KnudsonBlitz đã bình luận…
I read the description, I want to watch it. When is it coming out cách đây 29 ngày
KnudsonBlitz đã bình luận…
Oh sorry, I saw, it's on the 25th cách đây 29 ngày
TimberHumphrey đã bình luận…
oh god, this is gonna be amazing! XD XD cách đây 28 ngày