Asia August

thành viên fanpop từ năm December 2012

  • Female, 20 years old
  • Detroit, Michigan
  • Favorite TV Show: Shake It Up,Good Luck Charlie,Tosh.0,Love & HipHop Atlanta,T.I and Tiny The Family Hustle,106&Park,,Hit The Floor,
    Favorite Movie: All Around The World,After Earth,Escape From Planet Earth
    Favorite Musician: Mindless Behavior,re,Ciara,Diggy Simmons,Lil Twist,Khalil,Trevante, Chris Brown, Drake,Rhanna,Beyonce,Kelly Rowland, Future,Miguel,J.Cole,Wale,
    Favorite Book or Author: Breaking Dawn and New Moon
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

avanzant12 đã đưa ý kiến …
xin chào girls :-) đã đăng hơn một năm qua
Kekeisoscool143 đã bình luận…
haai hơn một năm qua
lilpumpin44 đã bình luận…
bobmy asss biggers hơn một năm qua
avanzant12 đã đưa ý kiến …
xin chào girls ;-) đã đăng hơn một năm qua
heart
mb_rules đã đưa ý kiến …
Put ♥ this ♥ on ♥ anyone's ♥ tường ♥ who ♥made ♥ bạn ♥ smile ♥ somewhere ♥ sometime ♥ in ♥ your ♥ life. ♥ ♥It ♥ may ♥ surprise ♥ bạn ♥but ♥ check ♥ out ♥ how ♥ many ♥ come ♥ back. ♥ Thanks ♥ a ♥ lot ♥ for ♥ making ♥ me♥ smile! ♥ Put ♥ this ♥ back ♥ on ♥ my ♥ tường ♥ if ♥ I ♥ ever ♥ made ♥ bạn ♥ smile ♥ đã đăng hơn một năm qua