Geraldine Rivera

thành viên fanpop từ năm December 2013

  • 26 years old
  • Farmingdale
  • Favorite TV Show: OUAT :)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi