Kayleigh Osborne

thành viên fanpop từ năm July 2013

  • 19 years old
  • Kentford, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Horrible Histories
    Favorite Movie: Grown ups
    Favorite Musician: The Wanted
    Favorite Book or Author: Harry Potter Sequel
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
KayleighStarkid đã đưa ý kiến về Horrible Histories
My fav show! I really tình yêu the computer sketches! Ingenious! đã đăng hơn một năm qua
laugh
KayleighStarkid đã đưa ý kiến về Hello Kitty
I'm 12 (13 in 18 days!!) And I tình yêu hello kitty!! Some people are mean about it because I got a hello kitty pencil case but I like the design!! Anything wrong about that!! I'm not a baby! I'm lucky that I've got all my Những người bạn to stick up for me! I got an I-phone, kindle, 3 pairs of real all stars! đã đăng hơn một năm qua
biancalupascu đã bình luận…
no,hon! thts perfect! do wht bạn want dont let other ppl stop bạn just say at least i have this pencil case than that piece of thuyền mành, rác rưởi, rác :D its oki to do wht bạn want hơn một năm qua
big smile
KayleighStarkid đã đưa ý kiến về eBay
Who doesn't tình yêu EBay?!?! đã đăng hơn một năm qua
liza12354 đã bình luận…
i tình yêu ebay! hơn một năm qua
luvneopets đã bình luận…
Me too! :) cách đây 10 tháng