Kayla "The Official" Johnson

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female, 21 years old
  • Trinidad,Welcome,Cunupia (Caroni), Trinidad and Tobago
  • Favorite TV Show: i Carly
    Favorite Movie: Karate Kid
    Favorite Musician: Nicki Minaj & Mindless Behavior.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
Kayla1000 đã đưa ý kiến …
2morrow is bờ biển, bãi biển ngày lets go to the bờ biển, bãi biển each lets go get ah way đã đăng hơn một năm qua
angelic
Kayla1000 đã đưa ý kiến về Marilyn Monroe
she was such a beautiful woman n a model why did she have to end so fast but may she rest in peace bye angle we still tình yêu u đã đăng hơn một năm qua
cool
Kayla1000 đã đưa ý kiến về nikki minaj
SHE Is like so amazin i always sing her songs đã đăng hơn một năm qua