Teagan

thành viên fanpop từ năm February 2017

  • Female, 13 years old
  • Michigan
  • Favorite Movie: Moana, Leap
    Favorite Musician: Ariana Grande, Shawn Mendes, Taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: The Serafina series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Riri567 đã đưa ý kiến …
HI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HOW R U ;D đã đăng hơn một năm qua
kingcesar67 đã đưa ý kiến …
Hi đã đăng hơn một năm qua
Kawaii-Charm đã bình luận…
Hi! hơn một năm qua
teamrocket đã đưa ý kiến …
Can we be Những người bạn please? đã đăng hơn một năm qua
Kawaii-Charm đã bình luận…
Of course! hơn một năm qua