thành viên fanpop từ năm October 2007

  • Favorite TV Show: TBBT, HIMYM and too many to actually name haha
    Favorite Movie: In order: Hitch, Amelie, Enchanted, tình yêu Me If bạn Dare...I have a thing for French Cinema haha
    Favorite Musician: Michael Buble, Diana Krall, Sara Bareilles, Jamie Cullum, Shayne Ward and many others
    Favorite Book or Author: I <3 đọc :)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
yaz trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Nice Big Bang questions.....and nice to meet you. đã đăng hơn một năm qua
Nicolas97 đã đưa ý kiến …
HELLO! Are bạn the creator of the Amy Farrah Fowler club? hoặc at least do bạn know who created it? It needs a spot makeover :)
Thanks in advance! đã đăng hơn một năm qua
sarabeara trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Outstanding bài viết on TBBT spot as to why nerds make the best lovers. Very well-put. đã đăng hơn một năm qua