My Wall

Next Previous
smile
MaxandMart trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your images. I wish bạn luck in getting money from them - thank bạn for contributing to the chó Club. đã đăng hơn một năm qua
KanonKyu đã bình luận…
Thank U! <3 hơn một năm qua
heart
Gortz trao các điểm thưởng cho tôi về my images
#1 đã đăng hơn một năm qua
Gortz trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your Fanarts and icons! đã đăng hơn một năm qua
KanonKyu đã bình luận…
Thank U<3 hơn một năm qua
geocen trao các điểm thưởng cho tôi về my images
wow, your banner is a m a z i n g! đã đăng hơn một năm qua
KanonKyu đã bình luận…
Thank U! <3 I tình yêu making new graphics. ;) hơn một năm qua
smile
nmdis trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I saw your các biểu tượng on banner and biểu tượng making spot and they were gorgeous, can I use this one as my thông tin các nhân picture?
link

I'll give credits :) đã đăng hơn một năm qua
KanonKyu đã bình luận…
No problem. ; ) Thank You<3 hơn một năm qua
heart
KanonKyu đã đưa ý kiến về Dulce María Espinosa
Joined đã đăng hơn một năm qua
smile
FalliNgSparks trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I'm running a diễn đàn in Selena Gomez Club. If u r interested,u r very welcome:

link đã đăng hơn một năm qua
smile
luckyPink trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi, how are you? đã đăng hơn một năm qua
KanonKyu đã bình luận…
Hi, im fine ,thanks. And You? hơn một năm qua